TELEFOON+32 14 96 06 13
Respo Repair - Respo Repair -
Respo repair vestigingen Vestigingen direct contact
Respo repair vestigingen Mol Leuven

Kernwaarden

Het succes van Respo Repair Service is grotendeels te danken aan de unieke Respo-bedrijfs-identiteit. Deze bedrijfsidentiteit gaat ook voor Respo Repair en alle franchisevestigingen als leidraad fungeren. Het bedrijf neemt de behoefte van de klant als uitgangspunt en besteed veel aandacht aan communicatie. Dit komt tot uitdrukking in de vijf kernwaarden van Respo Repair

 

 

 

Klantgerichtheid
 

 

Klanten doen graag zaken met één bedrijf dat voorziet in al hun reparatiebehoeften. De visie van Respo Repair is uit deze wens geboren. Respo Repair investeert constant in (nieu-we) technieken om haar assortiment uit te breiden met de behoeften van de klant als uitgangs-punt. Dit heeft geleid tot de succesvolle ‘one stop shopping formule’ die de klant tijd, geld en organisatorische rompslomp bespaart.

 

Alle medewerkers van Respo Repair houden hun oren en ogen constant open om de be-hoefte van de klant te registeren. Als blijkt dat er een behoefte bestaat waarin het bedrijf niet kan voorzien, stelt Respo Repair zich tot doel om daar verandering in te brengen, ook als het bedrijf daarvoor buiten haar kader moet treden.

 

Kortom; het bedrijf is groot geworden door te luisteren naar haar klanten. Respo Repair heeft daarom klantgerichtheid tot kernwaarde verheven. Dit houdt in dat er constant wordt ge-ïnvesteerd in de ontwikkeling van (nieuwe) reparatietechnieken om in steeds meer behoeften van de klant te kunnen voorzien.

 

De klantgerichtheid van Respo Repair komt ook tot uiting in de directe omgang met de klant. Het bedrijf biedt bijvoorbeeld aan om de klant een half uur voor het arriveren van de monteur op te bellen zodat de klant niet op de werklocatie hoeft te wachten.
 

 

Innovativiteit
 

 

Er ontstaan steeds nieuwe behoeften bij de klant. Respo Repair is daarom constant bezig met het zoeken naar passende oplossingen. Bij het zoeken naar oplossingen beperkt Respo Repair zich niet tot bestaande technieken. Het bedrijf beschikt over een researchafdeling waar nieuwe reparatietechnieken worden ontwikkeld en bestaande technieken worden verbe-terd. Dankzij de researchafdeling beschikt Respo Repair tevens over haar eigen lijn repara-tieproducten zoals lakken, lijmen en vulmiddelen. Respo Repair heeft een verfmengma-chine waarmee alle kleuren lak kunnen worden aangemaakt.  

 

Het innovatieve karakter van Respo Repair onderscheidt het bedrijf van haar concurrenten en maakt het groeiproces mogelijk. Mede door dit onderscheidend vermogen verwacht Respo Repair dat haar franchiseconcept een succes zal worden.

 

 

Transparantie
 

 

Respo Repair voert een transparant beleid. Dit houdt in dat het bedrijf afspraken over prij-zen, werkzaamheden, garanties en overige zaken zo helder mogelijk formuleert en altijd na-komt. Op deze manier komen klanten, medewerkers en andere relaties van het bedrijf nooit voor verrassingen te staan.

 

Transparantie staat of valt bij duidelijke communicatie. Respo Repair selecteert daarom voor alle functies medewerkers die communicatief vaardig zijn en de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift, goed beheersen.


 

Efficiëntie
 

 

Om kosten te besparen en het milieu te ontzien gaat Respo Repair zo efficiënt mogelijk om met tijd en materialen. Monteurs werken volgens een strakke planning en hebben de opdracht zuinig om te gaan met materialen. Daarnaast wordt er op de researchafdeling gezocht naar materiaal- kosten- en tijdbesparende maatregelen, uiteraard zonder concessies te doen aan de kwaliteit van het product. Hier profiteren het bedrijf, de klant én het milieu van

 

Ook de overige medewerkers van Respo Repair werken zo efficiënt mogelijk. Verantwoor-delijkheden en taken zijn duidelijk omschreven, indien nodig aan de hand van een protocol. Op deze manier weten alle medewerkers altijd waar ze aan toe zijn.

 

 

Integriteit
 

 

Respo Repair streeft naar een integer imago. Alle medewerkers van Respo Repair be-handelen klanten, leveranciers, overige relaties van het bedrijf en collega’s daarom op een se-rieuze, eerlijke en respectvolle manier.

 

Dit houdt onder anderen in dat klanten altijd vriendelijk te woord worden gestaan, dat het be-drijf in het belang van de klant meedenkt over oplossingen voor reparatiebehoeften en dat er gepast wordt gereageerd op eventuele vragen en klachten. Alle medewerkers zien er altijd re-presentatief uit en houden zich aan de door het bedrijf opgestelde gedragsregels.     


 

Grafische weergave kernwaarden Respo Repair.

 

 

 

 


We hebben ons beleid op het vlak van cookies en verwerking van persoonsgegevens aangepast.

Respo Repair Belux heeft onlangs een nieuwe versie gepubliceerd van de regels voor het cookiegebruik en de verwerking van persoonsgegevens. De wijzigingen vindt u terug in de nieuwe versies van ons cookiebeleid en van onze privacyverklaring.

Neen, ik wil graag meer info